ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Γραφείων

1η Θέση Γενικών Κλάδων (Γραφείο Μ.Καλούδη) για το 2010
1η Θέση Γενικών Κλάδων (Γραφείο Μ.Καλούδη) για το 2011
1η Θέση Κλάδος Ζωής (Γραφείο Μ.Καλούδη) για το 2011
1η Θέση Κλάδος Ζωής (Γραφείο Μ.Καλούδη) για το 2012
1η Θέση Κλάδου Ζωής (Γραφείο Μ.Καλούδη) για το 2013
2η Θέση Κλάδος Ζωής (Γραφείο Α.Χρυσού) για το 2014
3η Θέση Κλάδος Ζωής (Γραφείο Α.Χρυσού) για το 2015
3η Θέση Κλάδος Ζωής (Γραφείο Σ.Τότολου) για το 2016
2η Θέση Κλάδος Ζωής (Γραφείο Σ.Τότολου) για το 2017
2η Θέση Κλάδος Ζωής (Γραφείο Σ.Τότολου) για το 2018
2η Θέση Κλάδος Ζωής (Γραφείο Σ.Τότολου) για το 2019
2η Θέση Κλάδος Ζωής (Γραφείο Σ.Τότολου) για το 2020
4η Θέση Κλάδος Ζωής (Γραφείο Σ.Τότολου) για το 2021

Επιθεωρήσεων

2η Θέση Γενικών Κλάδων (Επιθεώρησης Π.Γλεντή) για το 2009
2η Θέση Γενικών Κλάδων (Επιθεώρησης Α.Χρυσού) για το 2011
1η Θέση Κλάδος Ζωής (Επιθεώρησης Α.Χρυσού) για το 2011
1η Θέση Κλάδος Ζωής (Επιθεώρησης Α.Χρυσού), 2012
2η Θέση Κλάδου Ζωής (Επιθεώρησης Α.Χρυσού) για το για το 2013
6η Θέση Κλάδος Ζωής (Επιθεώρησης Α.Χρυσού) για το 2015
15η Θέση Κλάδος Ζωής (Επιθεώρησης Γ.Φουφόπουλου) για το 2016
10η Θέση Κλάδος Ζωής (Επιθεώρησης Γ.Φουφόπουλου) για το 2017
13η Θέση Κλάδος Ζωής (Επιθεώρησης Γ.Φουφόπουλου) για το 2018
8η Θέση Κλάδος Ζωής (Επιθεώρησης Γ.Φουφόπουλου) για το 2019
3η Θέση Κλάδος Ζωής (Επιθεώρησης Γ.Φουφόπουλου) για το 2020
8η Θέση Κλάδος Ζωής (Επιθεώρησης Γ.Φουφόπουλου) για το 2021

Εθνικής Ασφαλιστικής

3η Θέση Γενικών Κλάδων (Εθνικής Ασφαλιστικής) για το 2009
36η Θέση Κλάδος Ζωής Εθνικής Ασφαλιστικής για το 2016
28η Θέση Κλάδος Ζωής Εθνικής Ασφαλιστικής, για το 2017
33η Θέση Κλάδος Ζωής Εθνικής Ασφαλιστικής για το 2018
12η Θέση Κλάδος Ζωής Εθνικής Ασφαλιστικής για το 2019
4η Θέση Κλάδος Ζωής Εθνικής Ασφαλιστικής για το 2020
14η Θέση Κλάδος Ζωής Εθνικής Ασφαλιστικής για το 2021

Gallery


ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ